Có những sự khác biệt về vùng miền và xã hội trong cách gọi tên các bữa ăn.

1. Cách dùng của người Anh
a. Giữa ngày: dinner hoặc lunch
Bữa giữa này thường được gọi là dinner đặc biệt nếu nó là bữa chính của ngày. Những người ở địa vị xã hội cao thường gọi nó là lunch.

b. Chiều: tea
Một số người dùng bữa ăn nhẹ gồm trà và bánh quy hoặc bánh ngọt lúc 4-5 giờ chiều và bữa đó được gọi là tea.

c. Chiều xế: (high) tea hoặc supper
Nhiều người dùng các bữa ăn được nấu lúc 5-6 giờ. Bữa này thường được gọi là tea hay high tea, một số người gọi nó là supper.

d. Tối muộn: supper hoặc dinner
Một bữa ăn muộn vào buổi tối thường được gọi là supper (và một số người dùng từ này để chỉ bữa ăn nhanh trước khi đi ngủ). Một số người dùng dinner cho bữa tối nếu nó là bữa chính trong ngày. Một bữa tối trang trọng hơn cùng với khách hay trong một nhà hàng thường được gọi là dinner.

2. Cách dùng của người Mỹ

Người Mỹ thường dùng lunch cho bữa ăn giữa ngày và dinner hoặc supper cho bữa ăn tối. Tuy nhiên, ở những vùng nông thôn, thông thường mọi người thường ăn bữa chính của ngày vào trưa và bữa đó được gọi là dinner còn bữa tối được gọi là supper. Những buổi lễ tiệc như Giáng sinh và Lễ tạ ơn được gọi là Christmas/Thankgiving dinner ngay cả khi người ta ăn vào buổi trưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *