Lưu ý 

  •  “Can I start you off with something to drink?” 

Chú ý với cách đặt câu hỏi bắt đầu với ”Can”. Vì đây là câu hỏi Yes/ No nên ngữ điệu của câu cần đi lên ở cuối câu.

  • ”And I’ll have lemonade”

Chú ý tới cách Anna nhấn vào ”I’ll” và ”lemonade” để nhấn mạnh và làm nổi bật lựa chọn của cô ấy.

  •  ”Are you ready to order, or do you need a few minutes?”

Từ ”or” thể hiện rằng có sự lựa chọn ở đây. Chú ý sự lên giọng vào ”order” và xuống giọng ở ”minutes”
(lựa chọn thứ nhất ”Are you ready to order? và sự lựa chọn thứ hai ”Do you need a few minutes?”)

  • ” I’ll have the tomato soup to start, and the roast beef with mashed potatoes and peas.”

Chú ý rằng ”tomato soup”, ”roast beef”, ”mashed tomatoes and peas” được nhấn mạnh vì những đồ ăn được gọi món là thông tin quan trọng trong câu.
Một chú ý nữa là ”tomato soup”, ”roast beef” ”mashed potatoes” là từ ghép. Trọng âm sẽ rơi vào từ thứ hai trong mỗi từ ghép.

  • ”Well done, please” 

Chú ý rằng chủ ngữ và động từ được lược bỏ trong câu trả lời. Chỉ cần đưa ra những thông tin cần thiết.

  • ”I’ll just have the fish”

Anna nói ”just” ở đây có nghĩa là cô ấy không cần món khai vị.

Các bạn hãy theo dõi hội thoại dưới đây để biết thêm về cách gọi món.

Dialogue 

ORDERING A MEAL

WATER: Hello, I’ll be your waiter today. Can I start you off with something to drink?
Xin chào, tôi sẽ là bồi bàn của các bạn. Bạn có muốn uống chút gì đó không?
RALPH: I’ll have iced tea, please.
Cho tôi một ly trà đá.
ANNA: And I’ll have lemonade.
Cho tôi một ly nước chanh.
WAITER: OK. Are you ready to order, or do you need a few minutes?
Được rồi. Các bạn đã sẵn sàng gọi món chưa hay cần một ít phút nữa?
RALPH: I think we’re ready. I’ll have the tomato soup to start, and the roast beef with mashed tomatoes and peas.
Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ gọi món ngay bây giờ. Tôi muốn một súp khoai tây cho khai vị và thịt bò nướng với khoai tây và đậu nghiền nhừ.
WAITER: How do you want the beef – rare, medium, or well done?
Bạn muốn thịt bò được chế biến như nào – tái, vừa hay chín kĩ?
RALPH: Well done, please. 
 Tôi muốn chín kĩ.
ANNA:And I’ll just have the fish, with potatoes and salad.
 Còn cho tôi cá với khoai tây và rau trộn là được rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *