Tonight chỉ thời điểm tối hiện tại hay thời điểm sắp đến tối, chứ không phải buổi tối đã qua (tối qua: last night).

Hãy so sánh:
I had a terrible dream last night. 
(Tối qua tôi có một giấc mơ khủng khiếp.)
KHÔNG DÙNG:I had a terrible dream tonight.
I hope I sleep better tonight.
(Tôi hy vọng tối nay anh ngủ ngon hơn.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *