Khi chúng ta nói rằng chúng ta thích một hoạt động này hơn một hoạt động khác, chúng ta dùng các động từ ở dạng -ing. Động từ -ing thứ hai có thể được giới thiệu bằng to hoặc rather than (trang trọng hơn).
Ví dụ:
I prefer riding to walking. (Tôi thích lái xe hơn đi bộ.)
KHÔNG DÙNG:I prefer riding to walk.
She prefers making toys for her children rather than buying them.
(Cô ấy thích làm đồ chơi cho các con mình hơn là đi mua.)

Prefer cũng có thể được theo sau bởi động từ nguyên thể  (thường gặp đối với would prefer). Trong trường hợp này, sau ‘rather than’ có thể là một động từ nguyên thể không có ‘to’ hoặc 1 động từ đuôi -ing.
I would prefer to stay at home rather than drive/driving to your mother’s.
(Anh muốn ở nhà hơn là lái xe đến nhà mẹ em.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *