Often chủ yếu được dùng cho những hành vi theo thói quen, có nghĩa ‘thường xuyên vào những dịp khác nhau’. Để nói ‘thường xuyên vào một dịp’, chúng ta thường dùng cách diễn đạt khác (ví dụ: a lot of times, several times, keep…ing).
Hãy so sánh:
often fell in love when I was younger.
(Tôi thường hay phải lòng người nào đó khi tôi còn trẻ.)
I fell several times yesterday when I was skiing. HAY: kept falling yesterday…
(Tôi ngã một vài lần ngày hôm qua khi trượt tuyết.)
KHÔNG DÙNG: I often fell yesterday

Chú ý rằng often có hai cách phát âm thông dụng có và không có t: /ˈɒftən/ và /ˈɒfən/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *