May (không dùng might) được dùng trong những lời chúc và hy vọng mang tính chất trang trọng.
Ví dụ:
I hope that the young couple may enjoy many years of happiness together.
(Tôi hy vọng đôi trẻ có thể tận hưởng thật nhiều hạnh phúc bên nhau.)
Let us pray that peace may soon return to our troubled land.
(Hãy cầu nguyện rằng bình yên sẽ sớm trở lại với vùng đất hỗn loạn của chúng ta.)

May thường đứng ở đầu câu.
Ví dụ:
May you both be very happy! (Chúc hai người hạnh phúc.)
May God be with you. (Cầu mong chúa ở bên bạn.)
May the New Year bring you all your heart desires.
(Cầu cho năm mới sẽ đem đến cho bạn những điều mà bạn luôn khao khát.)
May she rest in peace. (cầu nguyện cho người đã khuất.)
(Mong bà ấy yên nghỉ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *