Lest mang nghĩa tương tự như in case hoặc so that…not. Nó ít khi được dùng trong tiếng Anh-Anh và chủ yếu xuất hiện trong văn chương cổ và ngôn ngữ trịnh trọng. Nó được dùng thông dụng hơn trong văn phong trang trọng Anh-Mỹ.
Ví dụ:
They kept watch all night lest robbers should come.
(Họ theo dõi suốt đêm đề phòng bọn trộm tới.)
We must take care lest evil thoughts enter our hearts.
(Chúng ta cần phải cẩn trọng để những ý nghĩ xấu xa không len lỏi vào tim ta.)

Lest có thể có một động từ giả định theo sau.
Ví dụ:
The government must act, lest the problem of child poverty grow worse.
(Chính phủ cần phải hành động để tình trạng trẻ em phải sống trong nghèo đói không trở nên tồi tệ hơn.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *