Hình thức hiện tại I hear (that)… I see (that)… thường được dùng để nói về một tin tức đã được nghe, đọc hoặc xem trên TV.
Ví dụ:
I hear (that) Alice is expecting a baby.
(Tôi nghe nói Alice đang có em bé).
I see (that) the police are going on strike.
(Tôi thấy cảnh sát đang đình công.)

Một số động từ khác cũng có thể được sử dụng theo cách này. Những từ thông dụng là understandgather. Người  nói hay người viết thường dùng khi đang kiểm tra thông tin.
Ví dụ:
I understand you’re moving a new job. ~ Yes, that’s right.
(Tôi biết được đang chuyển sang một công việc mới. ~ Vâng đúng vậy.)
I gather you didn’t like the party. ~ What makes you say that?
(Tớ hiểu cậu không thích bữa tiệc này ~ Điều gì khiến cậu nghĩ vậy chứ?).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *