Happen có thể đi với động từ nguyên thể có to để diễn tả việc gì đó xảy ra một cách tình cờ.
Ví dụ:
If you happen to see Joan, ask her to phone me. (Nếu cậu có vô tình gặp Joan, hãy bảo cô ấy gọi cho tớ nhé.)
One day I happened to get talking to a woman on a train, and she turned out to be a cousin of my mother’s. (Một ngày nọ tớ vô tình bắt chuyện với 1 người phụ nữ trên tàu, cô ấy hóa ra là em họ của mẹ tớ.)

Trong các câu có if và in case, ta có thể nhấn mạnh vào ý “vô tình” làm gì bằng cách thêm should trước happen.
Ví dụ:
Let me know if you should happen to need any help. (Hãy cho tớ biết nếu không may cậu cần đến sự giúp đỡ.)
I’ll take my swimming things, in case I should happen to find a pool open. (Tớ sẽ mang theo đồ bơi, biết đâu lại vô tình thấy hồ bơi nào mở cửa.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *