Ta có thể dùng cấu trúc go/come for a+ danh từ trong 1 số cụm cố định khi đề cập đến các hoạt động, thường là hoạt động giải trí. Sử dụng cấu trúc này khiến câu ngắn gọn hơn và nghe thân mật hơn.
Các cụm thường gặp là : go/come for a walk (đi dạo), go/come for a run (đi chạy bộ), go/come for a ride (đi đạp xe), go/come for a drive (đi lái xe), go/come for a drink (đi uống rượu), go/come for a meal (đi ăn), go for a bath (đi tắm), go for a shower (đi tắm)…
Ví dụ:
We need some fresh air. Let’s go for a walk. (Chúng ta cần chút không khí trong lành. Hãy đi dạo đi.)
Would you like to come for a drink this evening?  (Cậu có muốn đến chỗ tớ uống chút gì tối nay không?)
I’m going for a shower. Can you answer my phone if it rings. (Tớ đi tắm đây. Cậu nghe hộ tớ điện thoại nếu có ai gọi nhé?)

Cấu trúc này chỉ được dùng với 1 số danh từ chỉ hành động nhất định, chẳng hạn như ta sẽ không dùng come for a ski with us hay I’m going for a read.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *