Ever so ever such thường được dùng trong văn phong thân mật của người Anh với nghĩa “rất, vô cùng” (như very).
Ví dụ:
She’s ever so nice. (Cô ấy rất tốt.)
It’s ever such a good film. (Đó đúng là 1 bộ phim rất hay.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *