Eventualeventually có nghĩa là “cuối cùng, sau cùng“. Ta dùng chúng để diễn tả hành động gì cuối cùng cũng xảy ra sau 1 khoảng thời gian dài hoặc sau sự cố gắng nỗ lực của ai đó.
Ví dụ:
The chess game lasted for three days. Androv was the eventual winner. (Ván cờ kéo dài đến 3 ngày. Androv là người chiến thắng sau cùng.)
The car didn’t want to start, but eventually I got it going. (Chiếc xe mãi không khởi động được, nhưng cuối cùng tớ cũng khiến nó chạy được.)

Ta dùng at last, không dùng eventually khi đưa ra thông tin mới.
Ví dụ:
Steve has found a job at last. (Cuối cùng thì Steve cũng tìm được việc.)
KHÔNG DÙNG: Steve has eventually found a job.

Eventual eventually đôi khi có thể gây nhầm lẫn cho những người nói 1 vài ngôn ngữ có nguồn gốc Châu Âu. Chẳng hạn như chúng không có nghĩa như éventuel éventuellement trong tiếng Pháp, dùng để nói về khả năng. Với nghĩa này thì ta thường dùng  possible, perhaps, if, may, might…
Ví dụ:
In our new house I’d like to have a spare bedroom for possible visitors. (Trong ngôi nhà mới, em muốn có 1 phòng ngủ trống để dành cho khách.)
KHÔNG DÙNG: In our new house I’d like to have a spare bedroom for eventual visitors. 
I’m not sure what I’ll do next year. I might go to America if I can find a job. (Tớ không chắc sang năm tớ sẽ làm gì. Có thể tớ sẽ đi Mỹ nếu như tớ tìm được việc.)
KHÔNG DÙNG: Eventually I go to America if I can find a job.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *