Control là từ dễ gây hiểu nhầm với nhiều người không nói tiếng Anh. Nhìn chung, control mang nghĩa như manage (quản lý, kiểm soát) và direct (điều khiển), không mang nghĩa như check (kiểm tra) hay inspect (điều tra).
Ví dụ:
The crowd was too big for the police to control. (Đám đông quá lớn, cảnh sát không thể kiểm soát được.)
The police is checking everyone’s papers. (Cảnh sát đang kiểm tra giấy tờ của tất cả mọi người.)
KHÔNG DÙNG: The police is controlling everyone’s papers.

I found the car difficult to control at high speeds. (Tớ thấy xe ô tô chạy ở tốc độ cao rất khó điều khiển.)
I took the car to the garage and asked them to have a look at the steering. (Tớ đã mang ô tô đến tiệm sửa xe và yêu cầu họ kiểm tra thiết bị lái.)
KHÔNG DÙNG: I took the car to the garage and asked them to control the steering.

Tuy nhiên, danh từ control lại cón thể được dùng với nghĩa “trạm kiểm tra” trong các cụm như passport/ customs control (trạm kiểm tra hộ chiếu/trạm kiểm tra hải quan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *