Khi ta nói can’t/ cannot help doing something, có nghĩa là ta không thể ngăn bản thân mình làm gì dù rằng có thể chúng ta không hề muốn làm việc đó.
Ví dụ:
She’s a selfish woman, but somehow you can’t help liking her. (Cô ấy là một người ích kỷ, nhưng không hiểu sao cậu không thể không thích cô ấy.)
Excuse me- I couldn’t help overhearing what you said. (Xin lỗi, tớ không thể không nghe lỏm những điều cậu nói.)
Sorry I broke the cup – I couldn’t help it. (Xin lỗi vì tớ đã làm vỡ chiếc cốc – Tớ không thể ngăn được việc đó.)

Can’t help + but + động từ nguyên thể không to cũng được dùng với nghĩa tương tự như can’t/ cannot help doing something. Cấu trúc này thường được dùng trong tiếng Anh Mỹ.
Ví dụ:
can’t help but wonder what I should do next. (Tớ không thể không tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo đây.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *