Khi có nhiều hơn 2 tính từ đi liền nhau, đôi khi ta có thể dùng AND trước tính từ đứng sau cùng, đôi khi lại không dùng. Điều này phụ thuộc vào vị trí của chúng trong câu.

1. Khi đứng sau động từ
Khi các tính từ đứng sau một động từ liên kết (như be, seem, feel, become, sound, taste, look…), ta thường dùng AND trước tính từ đứng sau cùng.
Ví dụ:
He was tall, dark and handsome. (Anh ấy cao ráo, hơi ngăm đen và rất đẹp trai.)
Trong các tác phẩm văn chương, thì AND có thể được lược bỏ.
Ví dụ:
My soul is exotic, mysterious, incomprehensible. (Tâm hồn tôi lạ kỳ, bí ẩn và khó mà có thể hiểu được.)

2. Khi đứng trước danh từ
Khi có nhiều tính từ cùng đứng trước danh từ, thì ít khi dùng AND.
Ví dụ:
a tall, dark, handsome cowboy (một chàng cao bồi cao lớn, ngăm đen và đẹp trai)
Tuy nhiên khi các tính từ này cùng miêu tả một loại sự việc (ví dụ như cùng miêu tả tính cách, ngoại hình…) thì lại có dùng AND.
Ví dụ:
a cruel and vicious tyrant (một bạo chúa tàn nhẫn và độc ác)
a tall and elegant lady (một quý bà cao ráo và thanh lịch)
AND cũng được dùng khi các tính từ nói đến những phần khác nhau của sự việc.
Ví dụ:
a yellow and black sports car (một chiếc xe thể thao màu vàng và đen)
a concrete and glass factory (một nhà máy sản xuất xi măng và kính)

3. Cụm “nice and + tính từ/ phó từ”
Trong giao tiếp thân mật, ta thường dùng cụm ” nice and + tính từ (adjective) hoặc phó từ (adverb) để diễn tả việc gì đó “dễ chịu/ thú vị” hoặc “phù hợp/ hợp lý“.
Ví dụ:
It’s nice and warm in front of the fire. (Thật là ấm áp dễ chịu khi ngồi trước đám lửa.)
The work is nice and easy. (Công việc đó rất thoải mái và dễ dàng.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *