• Giới thiệu

Những hướng dẫn sau đây được thiết kế nhằm cung cấp thông tin về việc sử dụng kết quả bài thi TOEIC một cách hiệu quả cho các tổ chức hay các cơ sở đào tạo trong việc tuyển dụng, đánh giá và đề bạt nhân sự cũng như các quyết định liên quan đến đào tạo. Những hướng dẫn này còn nhằm giúp thí sinh tránh được những quyết định thiếu công bằng do sử dụng kết quả bài thi không hợp lý. Do đó việc tuân thủ theo hướng dẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Các bài thi TOEIC được biên soạn để đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh trong môi trường quốc tế hiện đại. Điểm số của bài thi được tính toán bằng phương pháp thống kê khoa học với đặc điểm kỹ thuật chất lượng cao và nếu như được sử dụng một cách hợp lý, sẽ nâng cao công tác tuyển dụng, đánh giá và đề bạt sắp xếp cán bộ của các công ty, tổ chức đa quốc gia, những nơi mà kỹ năng tiếng Anh giao tiếp là yêu cầu hết sức cần thiết.
Khi ngày càng có nhiều sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng để tích lũy những kỹ năng làm việc cần thiết trong môi trường làm việc quốc tế thì các cơ sở đào tạo cũng không ngừng sử dụng kết quả thi TOEIC để đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh của học sinh, sinh viên.
Chương trình TOEIC và những đơn vị đại diện của ETS có trách nhiệm cung cấp những cách sử dụng chuẩn của kết quả TOEIC tới người sử dụng và khắc phục tối đa những trường hợp sử dụng sai lệch kết quả thi.
Do đó, những quy định và hướng dẫn dưới đây được áp dụng cho tất cả các thí sinh dự thi TOEIC và tất cả các cơ quan, tổ chức và cơ sở đào tạo có sử dụng kết quả của bài thi TOEIC.

  • Quy định

Nhận thức được trách nhiệm cần phải đảm bảo việc sử dụng kết quả bài thi TOEIC một cách hợp lý, chương trình TOEIC và tất cả các tổ chức đại diện của ETS đã tạo ra các quy định chỉ cung cấp kết quả bài thi cho người nhận được chỉ định, bảo mật kết quả bài thi của thí sinh và giám sát những trường hợp có thể sử dụng sai kết quả bài thi. Nội dung cụ thể của những quy định này như sau:

Bảo mật thông tin
Dù thi dưới hình thức cá nhân hay theo tổ chức thì kết quả của bài thi TOEIC cũng được bảo mật và chỉ được thông báo khi có sự đồng ý của cá nhân hoặc tổ chức đó hoặc theo quy định của pháp luật.
Các thông tin của thí sinh thi TOEIC sẽ được bảo mật. ETS và các đơn vị được ủy nhiệm có trách nhiệm bảo vệ các thông tin cá nhân cũng như kết quả bài thi của thí sinh. Để biết thêm chi tiết hãy truy cập trang web www.ets.org//legal/privacy.

Sử dụng hợp lý kết quả thi TOEIC
Tất cả các tổ chức sử dụng điểm thi TOEIC phải tuân thủ theo các hướng dẫn dưới đây. Đồng thời có trách nhiệm đảm bảo tất cả các cá nhân sử dụng điểm thi TOEIC nắm được các hướng dẫn này. Đại diện chính thức của ETS có nhiệm vụ sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cho các cơ quan, tổ chức trong việc giải quyết sử dụng sai kết quả TOEIC.

  • Hướng dẫn

Sử dụng nhiều tiêu chí đánh giá
Kết quả đánh giá cần phải dựa trên nhiều nguồn thông tin như trình độ kiến thức, kỹ năng hoặc năng lực. Những thông tin này có thể bao gồm kết quả học tập tại đại học hoặc sau đại học, số năm kinh nghiệm làm việc tại một vị trí nhất định cũng như nhận xét đánh giá của những đồng nghiệp và quản lý trước. Khi kết hợp với các tiêu chí đánh giá khác, kết quả thi TOEIC sẽ là một công cụ mạnh giúp đưa ra các quyết định trong việc tuyển dụng, đánh giá, đề bạt hoặc những quyết định liên quan đến việc học hành.

Chỉ chấp nhận kết quả thi TOEIC chính thức
Kết quả thi TOEIC chính thức là kết quả được cấp bởi ETS và các văn phòng đại diện của ETS tại các quốc gia trên thế giới (tại Việt Nam là IIG Việt Nam). Kết quả bài thi lấy từ các nguồn khác sẽ không được chấp nhận. Nếu có thắc mắc về tính chính xác của kết quả bài thi, thí sinh cần liên hệ ngay với các văn phòng đại diện ETS hoặc IIG Việt Nam để đảm bảo tính chính xác của kết quả thi.

Đảm bảo tính bảo mật của kết quả thi TOEIC
Tất cả các cá nhân được cấp phiếu điểm TOEIC phải nhận thức được bản chất bảo mật của kết quả thi và phải đảm bảo tính bảo mật của kết quả này. Các quy định về bảo mật kết quả của bài thi TOEIC được xây dựng và tuân thủ một cách nghiêm ngặt.

Các ứng dụng chuẩn TOEIC
Kết quả TOEIC được ứng dụng hiệu quả trong những trường hợp sau:
– Tuyển dụng nhân viên cho một vị trí trong một tập đoàn hoặc một tổ chức – nơi sử dụng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày/ tiếng Anh giao tiếp công sở là một kỹ năng bắt buộc.
– Sắp xếp các ứng viên ứng tuyển tại một tập đoàn hay một tổ chức – nơi sử dụng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày/ tiếng Anh giao tiếp công sở là một kỹ năng bắt buộc.
– Đề bạt, thăng chức cho nhân viên trong một công ty hay tổ chức – nơi sử dụng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày/ tiếng Anh giao tiếp công sở là một kỹ năng bắt buộc.
– Đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày/ tiếng Anh giao tiếp công sở của sinh viên tại các trường.
– Đánh giá sự tiến bộ về khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày/ tiếng Anh giao tiếp công sở của từng cá nhân trong môi trường công sở theo từng giai đoạn cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *