Các cấu trúc câu cảm thán thường được tạo thành với what, how, so, such. Hình thức phủ định của câu cảm thán cũng được sử dụng phổ biến.

1. Câu cảm thán với how
Các câu cảm thán với how thường khá trang trọng và hơi lạc hậu. Chúng có các cấu trúc như sau:
How + tính từ
Ví dụ:
Strawberries! How nice! (Dâu tây à! Thật tuyệt!)

How + tính từ/trạng từ + chủ ngữ + động từ
Ví dụ:
How cold it is! (Trời lạnh thật đấy!)
KHÔNG DÙNG: How it is cold!
How beautifully you sing! (Cậu hát hay quá!)
KHÔNG DÙNG: How you sing beautifully!

– How + chủ ngữ + động từ
Ví dụ:
How you’ve grown! (Cháu lớn thật rồi!)

2. Câu cảm thán với what
Câu cảm thán với what có các cấu trúc như sau:
What a/an + (tính từ) + danh từ đếm được số ít
Ví dụ:
What a rude man! (Thật là 1 gã thô lỗ.)
KHÔNG DÙNG: What rude man!
What a nice dress! (Chiếc váy đẹp quá!)
KHÔNG DÙNG: What nice dress!

– What + (tính từ) + danh từ không đếm được/danh từ đếm được số nhiều
Ví dụ:
What beautiful weather! (Thời tiết thật là đẹp!)
KHÔNG DÙNG: What a beautiful weather! 
What lovely flowers! (Những bông hoa thật đẹp!)
What fools! (Đúng là những kẻ ngốc!)

– What + tân ngữ + chủ ngữ + động từ
Ví dụ:
What a beautiful smile your sister has! (Chị cậu có nụ cười thật đẹp!)

3. Câu cảm thán với so và such
so + tính từ
Ví dụ:
You’re so kind! (Cậu thật là tốt!)

– such a/an (+ tính từ) + danh từ đếm được số ít
Ví dụ:
He’s such a nice boy! (Cậu ấy đúng là 1 cậu bé ngoan!)

– such (+ tính từ) + danh từ không đếm được/danh từ đếm được số nhiều
Ví dụ:
They talk such rubbish! (Họ nói toàn những thứ ngớ ngẩn!)
They’re such kind people! (Họ đúng là những người tốt bụng!)

4. Dạng phủ định của câu cảm thán
Hình thức phủ định của câu cảm thán cũng được sử dụng phổ biến.
Ví dụ:
 Isn’t the weather nice! (Thời tiết chẳng đẹp chút nào!)
 Hasn’t she grown up! (Cô ấy đúng là vẫn chưa trưởng thành được!)

Người Mỹ và 1 số người Anh thường dùng đảo ngữ trong các câu cảm thán.
Ví dụ:
Boy, am I hungry! (Ê nhóc, ta đói rồi!)
Wow, did she make a mistake! (Trời, cô ấy mắc lỗi rồi.)
Was I furious! (Tức quá!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *