Lưu ý: 

So … (Vậy … ) Chú ý cách âm “o” được kéo dài ở đây, kết hợp với ngữ điệu, diễn tả sự chán nản.

I’m really good at (Tôi rất giỏi) “Really” nghĩa là “very” (rất) và được sử dụng để nhấn mạnh “good“. Từ này đứng trước tính từ.

What do you Chú ý cách phát âm ở đây – nó được phát âm như “Whaddaya

Hmm … được sử dụng để chỉ ra rằng người nói đang suy nghĩ. Nó cũng được sử dụng để cho thấy người nói không đồng ý với một ý tưởng.

How about được sử dụng để đưa ra một gợi ý dự định. Người nói đang giới thiệu một ý tưởng và không muốn nghe quá nặng nề.

Let’s được sử dụng để đưa ra một gợi ý chắc chắn. Người nói cảm thấy tự tin về kế hoạch.

•  Oh, yeah? We’ll see about that!.Oh, yeah?” được sử dụng theo cách đùa để thể hiện một chút cạnh tranh thân thiện. Chú ý nhấn mạnh vào “that“, đề cập đến “good at spelling”.

Các bạn hãy theo dõi hội thoại dưới đây để hiểu rõ hơn về những lưu ý trên.

Dialogue:

SANDRA: So … what should we do?
Vậy … chúng ta nên làm gì?

JULIE: Well, I like to do arts and crafts, and I’m really good at drawing. What do you think?
Ồ, tớ thích làm mỹ thuật và thủ công, và tớ thực sự giỏi vẽ đấy. Cậu nghĩ sao?

SANDRA: Hmm …how about playing a board game? That would be more fun.
Hmm … Chơi trò chơi cờ bàn thì sao? Nó có vẻ vui hơn.

JULIE: OK. Let’s play Scrabble! I’m really good at spelling, too!
Được. Hãy chơi trò ghép từ nào! Tớ cũng rất giỏi đánh vần đấy!

SANDRA: Oh, yeah? We’ll see about that!
Ồ, thế à? Chúng ta sẽ cùng xem điều đó bây giờ nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *