Lưu ý: 

• Có một vài cách để diễn đạt sự chưa hiểu và yêu cầu thêm thông tin. Cách phổ biến nhất đã được nêu, nhưng bạn cũng có thể nói là “Excuse me” (Xin lỗi) hoặc đơn giản là “I can’t hear you.” (Tôi không nghe thấy bạn nói). Trong một vài trường hợp trang trọng, hãy thử nói “I’m sorry?”  hoặc “I beg your pardon?” (Tôi xin lỗi?) (với ngữ điệu tăng lên)

• Khi hỏi ai đó để làm rõ thông tin hãy thử nói Can you please repeat that? (Bạn có thể nhắc lại không?) /Can you spell that for me?(Bạn có thể đánh vần nó cho tôi không?) / Can you please write down the address for me? (Bạn có thể viết địa chỉ cho tôi không?)

Cutting out miêu tả sự khó khăn trong việc hiểu người gọi vì tín hiệu điện thoại kém. Nếu bạn gặp vấn đề trong việc hiểu người gọi, bạn có thể nói The line is breaking up (Đường truyền đang bị ngắt) / I am losing you. (Tôi đang không nghe thấy bạn). Nếu cuộc gọi bị ngắt vì tín hiệu kém, bạn có thể nói The call dropped(Cuộc gọi đã bị ngắt).

• Talk to you later (Nói chuyện với bạn sau nhé) trong cuộc trò chuyện điện thoại tương tự với “See you later” (Gặp lại sau) trong cuộc đối thoại mặt đối mặt.

• Reception (sự thu nhận tín hiệu) ở đây có nghĩa là sự có sẵn của dịch vụ di động, khả năng nhận và gọi đi của điện thoại. Tín hiệu điện thoại có thể bị giới hạn ở vùng sâu vùng xa, trong những tòa nhà rộng lớn hoặc trong lòng đất (ví dụ trong tàu điện ngầm).

Các bạn hãy theo dõi hội thoại dưới đây để biết thêm về cách hỏi thêm thông tin khi nói chuyện điện thoại.

Dialogue:

LUKE: Hello? Hi, Stephanie, how are things at the office?
Alo? Chào, Stephanie, mọi thứ ở văn phòng thế nào?

STEPHANIE: Hi, Luke! How are you? Can you please stop and pick up extra paper for the computer printer?
Chào, Luke! Cậu thế nào? Cậu có thể tạm dừng và lấy thêm giấy cho máy in được không?

LUKE: What did you say? Can you repeat that, please? Did you say to pick up ink for the printer? Sorry, the phone is cutting out.
Cậu nói gì thế? Cậu có thể lặp lại không? Cậu bảo là lấy mực cho máy in phải không? Xin lỗi cậu, điện thoại đang mất tín hiệu.

STEPHANIE: Can you hear me now? No, I need more computer paper. Listen, I’ll text you exactly what I need. Thanks, Luke. Talk to you later.
Cậu có đang nghe tớ nói không? Không, tớ cần thêm giấy cho máy in. Nghe này, tớ sẽ nhắn tin cho cậu những gì tớ cần nhé. Cảm ơn cậu, Luke. Nói chuyện sau nhé.

LUKE: Thanks, Stephanie. Sorry, my phone has really bad reception here.
Cảm ơn, Stephanie. Xin lỗi, điện thoại của tớ ở đây kết nối kém quá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *